Hereditary Chiefs Council

The Hereditary Chiefs Council is made up of the Potlatched Hereditary Chiefs of Haida Gwaii. Although there are approximately thirty-three clans on Haida Gwaii not all clans have chiefs in place.

 

The HCC meets every other month and provides the CHN with guidance and advice on Haida cultural matters and its members serve on several CHN committees. The HCC is also represented on the CHN Negotiation Team and Litigation Team.

Potlatched Hereditary Chiefs of Haida Gwaii

Old Massett
HAIDA NAME ENGLISH NAME CLAN NAME
Taaw.ga Halaa' Leeyga May Russ  
Giteewans Vernon Brown K'ouwas
Dayaang Donald Bell Tsiits G'itanee
Sgaann 7iw7waans Allan Wilson Duugwaa St'laangng 7laanaas
Thasi Ken Edgars T'sa.ahl 7laanas
7idansuu Jim Hart Staastas
Sdiithldaa Frank Collison Tsiits Gitanee
Ihldiinii Alfred Davidson Sr. K'ouwas
Kithlaigaa Colin Scheck Tsiits Gitanee
Gya awhlans Roy Collison Kuun 7laanaas
Ginaawaan Darin Swanson Yagu Laanas
Skil Hiilans Allan Davidson St'langng Laanas
Tl' aagaang Quna Elvis Davis Nia Kun Kii Gaaway
Gannyaa Rodney Scheck Tsiitis Gitaney
Skidegate
HAIDA NAME ENGLISH NAME CLAN NAME
GidKun Reggie Young K'una Kiigawaay
Wigaanad Sidney G. Crosby Naa 'Yuuwans Xaaydaga
Gaahlaay Lonnie Young Tsaahl
Gitkinjuuwaas Ronald Wilson St'awaas Xaaydagaay
Nang Jingwas Russ Jones Naa S'aagaas Xaaydagaay