Xaayda Gwaay.yaay Kuugaay Gwii Sdiihltl’lxa The Sea Otters Us Return

Submitted by Gwaii Haanas Archipelago Co-Chairs Suudahl Cindy Boyko and Nang Kaa Klaagangs Ernie Gladstone This article includes Xaayda kil. Here on Haida Gwaii, we are familiar with the story of kuu sea otter. Until … Continue reading Xaayda Gwaay.yaay Kuugaay Gwii Sdiihltl’lxa The Sea Otters Us Return